Her er det nye formannskapet og lederne i hovedutvalgene

Det nye kommunestyret gjorde unna sine første oppgaver torsdag kveld. Da ble formannskap, ordfører og varaordfører valgt.