Full krangel om demokratiet i formannskapet

Irritert: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) var tydelig irritert over Reidar Skoglunds avisinnlegg om lokaldemokrati. Foto: Jon Fivelstad

Irritert: Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) var tydelig irritert over Reidar Skoglunds avisinnlegg om lokaldemokrati. Foto: Jon Fivelstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Det ble en heftig diskusjon i formannskapet om hva som er en demokratisk behandling av kommunale saker.

DEL

Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) startet debatten, da hun tok opp et leserinnlegg fra Reidar Skoglund (H), der han hevdet at demokratiet i Kragerø forvitrer under de rødgrønnes styre.

I innlegget hadde Skoglund tatt utgangspunkt i at ordfører Jone Blikra hadde skrevet på sin facebookside at det styrende flertallet var blitt enige om en ordning med renovasjon i kommunal egenregi.

– Skremmende

– Til det skriver representanten Skoglund: «underforstått sier ordfører at politisk behandling av denne saken bare er en formalitet som ikke trenger særlig forberedelse til gjennomgang av saksframlegg og bruk av tid til debatt, fordi flertallet allerede er sikret før saken skal behandles i kommunestyret», siterte varaordføreren.

– I neste avsnitt kritiserer Skoglund at man sier høyt at man har et flertall i en sak før den skal til politisk behandling, sa Therkelsen Sætersdal.

– Han skriver altså at man gjerne må bli enig på forhånd i opplagte saker, men ikke offentliggjøre til publikum at man er det, sa Therkelsen Sætersdal.

– Da har representanten Skoglund og jeg to helt vidt forskjellige syn på hva demokratiet er og hvem man står til ansvar overfor når man er folkevalgt, at det rett og slett er skremmende.

Ikke noe nytt

Therkelsen Sætersdal forklarte at flertallspartiene både har separate partimøter og koalisjonsmøte nettopp for å samordne forslag og synspunkter og sikre en god behandling av saker i alle ledd.

– Alt annet ville vært direkte uansvarlig når man styrer en kommune. Skulle man velge å holde synspunktene som har framkommet på disse møtene hemmelig for dem som har stemt på oss?

– Jeg står i alle fall først og fremst ansvarlig overfor innbyggerne i Kragerø kommune, ikke mine politiske kolleger fra andre partier. Vi varsler på forhånd hva vi står for, fastslo varaordføreren-

Skolesaken

Hun avviste at dette er noen ny måte å arbeide politisk på, slik Reidar Skoglund hevdet.

– Man kan jo også spørre seg hvordan daværende ordfører kunne uttale til KV om skolesaken i følgende ordelag i 2012: «Vi er fem partier som har blitt enige om ha som skal gjøres med skolestrukturen. Denne debatten er ferdig».

– Merkelig samarbeid

– Hvis vi skal få til et samarbeid i Kragerø kommune, så må vi ha respekt og tillit til hverandre, repliserte Reidar Skoglund.

– Men flertallet heiser flagget og slår seg for brystet før sakene er behandlet og resultatet foreligger, sa Skoglund.

Ordfører Jone Blikra (Ap) ga tydelig uttrykk for at han var lei Skoglunds demokratiutspill.

– Det er 12. gangen i leserinnlegg at ordføreren blir beskyldt for å handle udemokratisk, og at demokratiet forvitrer, sa Blikra.

– Skal det virkelig være slik at vi ikke skal gi signaler om hva vi mener om rådmannens innstilling, når en sak foreligger offentlig? spurte Blikra.

– Sette på dagsorden.

Henriette Fluer Vikre (Frp) syntes det var rart at varaordføreren fikk fem minutter av formannskapets åpne møte, til å angripe synspunkt fra et avisinnlegg.

– Skal vi ha en overordnet diskusjon om demokratiet, så bør vi sette det på dagsorden, mente Fluer Vikre.

Artikkeltags