Søkte ikke om utfylling i strandsonen – naboene reagerer

Artikkelen er over 1 år gammel

Hovedutvalget ville først ha fylkesmyndighetens syn, før det ble vurdert å ettergodkjenne en utfylling på Lovisenberg camping.