Her er noen av de beste kommentarene fra budsjettdebatten i kommunestyret:

– Det er ingen av dere som har så mye penger som det vi har!

Tobias Drevland Lund (Rødt)
om Rødts statsbudsjettforslag

– Alle partier mener nok at de gjør det beste. Men min politikk er best!

Øyvind Olsen (SV)
om politiske prioriteringer

– Vi må få økt den yngre garde. Men det har ikke jeg tenkt å ta meg av!

Ellef Ellegård (Frp)
om befolkningsutviklingen

– De som lykkes, er de som får til utvikling i sentrum av kommunen.

Per Kristian Nilsen (Ap)
om sentrumsutvikling

– Nesjarskulpturen fortjener en god plass, og sannidølene fortjener en skulptur.

Grunde W. Knudsen (uavh.)
om flytting av skulptur fra Gunnarsholmen til Sannidal

– Vi må ikke la oss forlede til å tro det Skoglund sier om sosialhjelpen.

Ole André Enggrav (Rødt)
om Høyres sosialhjelpsforslag

– Jeg skal si noe som enkelte kanskje stusser over: Ordføreren gjør en god jobb!

Grunde V. Knudsen (uavh.)
i den generelle debatten

– Jeg tenker det skal bli saker oppe på Kalstad!

Sølvi Wirød, Ap
om livsløpsparken på Kalstad

– Vi er skeptiske til at ett selskap får hånd om alle de sjønære tomtene fra sentrum til Stillnestangen.

Henriette Fluer Vikre (Frp)
om utviklingen av havnefronten

– Å låne seg til fant, er ingen god løsning.

Knut Jarle Sørdalen (Sp)
om kommunens økonomi

– Vi foreslår ideologisk forankra endringer.

Reidar Skoglund (H)
om kutt i sosialhjelpssatser

– Vi blir eldre og eldre, men samtidig friskere og friskere etter alderen.

Johan Tønnes Løchstøer (V)
om eldreomsorgen

– Løchstøer sier at vi blir eldre og eldre. Jeg håper han har rett!

Iver Juel, 78 (Frp)
replikk til Venstres Løchstøer

– Er barnevernet i Kragerø friskmeldt? Jeg er litt usikker.

Bjørn Vidar Bråthen (KrF)
om budsjettprioriteringene

– Jeg savner noen hårete mål for utvikling i kommunen!

Grunde W. Knudsen (uavh.)
om næringsutviklingen