Dette er blant endringene i budsjettet som ble vedtatt

Neste års budsjett bærer preg av store kutt flere steder. Dette er de viktigste punktene.