Sakene hoper seg opp - henla nesten 300 saker med kjent gjerningsmann

Politiet mener det var nødvendig å henlegge sakene for å få frigjøre ressurser til mer alvorlige saker. Sør-Øst politidistrikt, som Kragerø og Drangedal er en del av, har nesten 7000 ikke-ferdigbehandlede saker.