De har stanset 100 båter - 40 av dem har fått bot

Politiet har varslet hyppigere kontroller på sjøen og så langt har de holdt det løftet. Politibåten er bemannet så å si daglig både i Brevik og Kragerø.