Bil kjørte i lyktestolpe

Det skal ikke være snakk om alvorlige personskader.