Politiet er bekymret over folks holdninger – frykter flere dødsfall og alvorlige ulykker

Man er avhengig av gode holdninger til ferdsel i fjellet for å hindre flere alvorlige ulykker.