Tallene for første halvår i 2018 viser at KV øker opplaget fra 4320 i fjor til 4539 i første halvår i år. Etter flere år med synkende opplagstall fra 2009 til bunnoteringen i 2015 med 3965 abonnenter, så har KVs opplagstall økt jevnt og trutt de tre siste årene. Først fra 3965 til 4177 i 2016, og så til 4320 i 2017. Med dagens tall på 4539, så er KV tilbake på 2009-nivå når det gjelder abonnenter.

– På vegne av alle ansatte i KV er jeg utrolig stolt over opplagsveksten. Dette viser at vi lager god lokaljournalistikk som leserne våre oppfatter som relevant. Vi skal fortsatt utvikle oss, spesielt digitalt – leservanene til våre abonnenter viser oss at de ønsker mer digitalt innhold, sier KVs ansvarlige redaktør og daglige leder Espen Solberg Nilsen.

– Positiv utvikling

Han understreker at fjorårets tall og tallet fra første halvår i år ikke er helt sammenliknbare.

– Dette opplagstallet er ikke direkte sammenliknbart med opplagstallet fra i fjor, blant annet fordi MBL beregner opplagstallet med en litt annen metode denne gangen. Men det gir en god indikasjon på at vi fortsatt har en god positiv utvikling med en vekst på nesten 600 abonnenter siden utgangen av 2015, sier han.

Nytt av året er at opplagstallet nå skal måles to ganger i året, mens de offisielle opplagstallene tidligere kom en gang i året.

En tredjedel er digitale

– 1500 av våre abonnenter er nå heldigitale, altså cirka en tredjedel av KVs totale antall abonnenter. Det vil si at de ikke har papiravis, og dette antallet har økt med 33 prosent det siste året. Antall papirabonnenter har sunket med snaut fem prosent i løpet av det siste året. Nedgangen er lavere enn forventet, men likevel betydelig, sier Solberg Nilsen.

KV har det siste året doblet antall sidevisninger.

– I fjor på denne tiden av året hadde vi rundt 15.000 sidevisninger daglig, mens vi den siste uka har hatt et snitt på 37.000 sidevisninger. Rekorden i år var en dag med 197.000 sidevisninger. Antallet abonnenter som bruker oss digitalt daglig er også nesten doblet i løpet av det siste året, sier han.

Over 5300 har registrert seg med en aID på KV.no – det betyr at mange har benyttet seg av muligheten til å dele abonnementet med andre i husstanden.

 

– Det er fortsatt en betydelig andel av våre papirabonnenter som ikke har aktivert den digitale tilgangen. Her går du glipp av mye journalistisk innhold som ikke du finner i papiravisa – både artikler, bildeserier og direktesendt sport, sier den ansvarlige redaktøren, som oppfordrer folk til å opprette en aID.

– Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp med aktiveringen, sier Solberg Nilsen.