Nå legges smoltanlegget på Helle Bruk ut til høring

– Jeg forutsetter at utslippspunktet for vann fra anlegget legges utenfor Hellefjorden.