Talsmann for taxibåtene i Kragerø og Bamble, Bjørn Arne Halvorsen, synes det er viktig at folk får vite om dette.

Nyttetrafikk

– Vi har måtte gå helt til øverste hold for å få bekreftet at vi kan ferdes som nyttetrafikk, sier Halvorsen som har mottatt bekreftelse via brev fra nærings- og handelsdepartementet.

Ifølge sjøveisreglene paragraf 44 står det:

"Lystfartøy og åpne båter som drives fram med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferjer og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde."

– På eget initiativ har vi nå kjøpt inn oransje klistremerker og etter hvert får vi oransje fendere slik at folk ser oss, uttaler Halvorsen.

Vikeplikt

– Flere lokale politikere har hjulpet oss og gjennom Rederiforbundet vårt fikk vi svar fra departementet.

Havnefogden i Kragerø, Borgar Thorsen, mener det er viktig at folk vet hva merket betyr og syns derfor det er positivt at media tar tak i saken.

– Sjøveisreglene gjelder på sjøen. Når det gjelder nyttetrafikk så er det slik at kommer en taxibåt opp bakfra i en større fart enn deg så skal man legge seg til side og slippe de fram på en uproblematisk måte, forteller havnefogden til KV.

Politiførstebetjent ved Kragerø politikammer, Terje Sandik bekrefter regelen, men legger til at båtene må merkes tydelig.

– I mørket kan det være vanskelig å se forskjell på en taxibåt og en annen stor båt i og med at man bare ser lyset fra lanternen.

Støtte

Etter at det tidligere har vært noe debatt mellom taxibåtsjåførene og politiet bekrefter begge at dette menes som en opplysning til båtførere og at ingen ønsker å skape noe krangel.

– Vi ønsker en god dialog med taxibåtsjåførene. De har en rett og publikum må følge dette, sier Sandik. Han legger også til at selv om taxibåtsjåførene har en rett så er det viktig at de ikke står på retten sin som nyttetrafikk der det ikke er behov for det.

– Regelen gjelder i trangt farvann, sterkt beferdet lei og i havneområde.

Han kommer også med en oppfordring når det gjelder trafikk i Jomfrulandsrenna. – Der er det mye trafikk, men også mye vannsport, surfing og kiting. Det er viktig å ta hensyn.

Han legger til at når man ferdes på sjøen så er det viktigste at alle tar hensyn til hverandre.

– Forkjørsrett er ikke påkjørsrett, mener Sandvik.