– I den siste tiden har det oppstått flere farlige situasjoner på grunn av at syklister ikke respekterer at veien fra Løkkebakken til Torvet er enveiskjørt. Dette sier Øystein Skottmyr ved Kragerø politikammer.

– Det er spesielt i svingen nede ved apoteket at syklister i stor fart har møtt biler på vei mot Kirketomta.

Skottmyr opplyser at det kommer til å bli kontroller framover.

– Utover sommeren blir trafikken stadig større. For å hindre at noen blir skadet kommer vi nå til å ha hyppige kontroller. De som blir tatt i å sykle mot kjøreretningen vil bli bøtelaget med 900 kroner.

Mens Øystein Skottmyr snakket med pressen, kom syklister kjørende. De ble gjort oppmerksomme på at det ikke var lov å sykle mot kjøreretningen.

– Dere må trille syklene, ellers kan det bli bot, sa Skottmyr og viste til bestemmelser i veitrafikkloven.