Havnevesenet i Kragerø sendte anbudskonkurransen til tre selskaper: Kragerø sjøtjenester, Kragerø fjordbåtselskap og Bukser & berging. Det kom tilbake to anbud, som i utgangspunktet var ganske like. Etter en tids vurdering falt valget på Kragerø sjøtjenester, som også hadde isbrytingskontrakten i fjor vinter.Inntil nå har isbrytingskontraktene hatt en varighet på et år. Ettersom det fra kommende vinter vil være Staten via Kystverket som betaler regningen, er kontraktsperioden forlenget til tre år. Dermed har sjøtjenester fått kontrakten for vintrene 2012/13, 2013/14 og 2015/15.

– Anbudene var i utgangspunktet ganske like. Men valget falt på det rimeligste anbudet, sier havnefogd Borgar Thorsen til KV.