– Barnevernleder har innrømmet overfor fylkesmannen og i telefonsamtale med min mor at det var han som overhørte ryktene i privat sammenheng, forteller mannen som først halvannet år etter at han ba om innsyn første gang ble kjent med at det var foretatt et intervju på bakgrunn av ryktet som barnevernleder hadde brakt inn i saken.

Ryktet går på et påstått forhold som 40-åringen over hode ikke kjenner seg igjen i.

Det er i forbindelse med at han mottok dette ryktet, at 40-åringen mener barnevernlederen må ha brutt taushetsplikten.

– Dersom han ikke har fortalt uvedkommende at det var igangsatt undersøkelsessak mot meg er det lite trolig at disse ryktene ville dukket opp i saken, resonnerer 40-åringen.Slettet dokumenter

– For å rettferdiggjøre at han tok disse ryktene inn i saken har han senere kalt det bekymringsmelding.

Både dette og en annen kilde ble holdt skjult for meg, forteller mannen som nå har anmeldt barnevernlederen for brudd på taushetsplikten.

– Jeg har aldri fått svar på hvem som står bak ryktet, og barnevernleder har motsatt seg å levere ut dokumentene i saken.

– Selv om advokaten min ba om innsyn fikk han kun tre av 24 dokumenter utlevert. Da jeg endelig fikk innsyn i saksdokumentene hadde det gått tre måneder siden jeg først hadde begjært disse utlevert skriftlig.

Etter dette slettet også sektorleder, som på det tidspunktet hadde påtatt seg saksansvaret, fem dokumenter fra mappen min.

Etter dette ga Fylkesmannen i Telemark kommunen instruks om å levere ut alle dokumentene.

Da hadde jeg sendt 20 anmodninger om innsyn i egen sak gjennom halvannet år, forteller 40-åringen.

Skjult kilde

– Blant de slettede dokumentene var dokumentet som viste at barnevernleder hadde mottatt ryktene av en skjult kilde, forteller han og etterlyser innrømmelser i stedet for at saksbehandlere og andre i forvaltningssystemet skal dekke over hverandre når det gjøres feil.

– Forklaringen på de slettede dokumentene var at det var klagesak hos fylkesmannen. Men sannheten er at han ikke ville at jeg skulle se at barnevernlederen hadde basert saken på rykte, hevder han.

40-åringen har nå anmeldt barnevernleder Ole Ivar Luggens for brudd på taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Og for brudd på utrednings- og informasjonsplikten i forvaltningslovens § 17, på bakgrunn av at han fattet vedtak i saken uten at mannen ble gitt «opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om».

– Jeg mener det bør vektlegges at jeg gjorde mitt ytterste for å få saksdokumentene utlevert, men at mine forespørsler ble ignorert uten at retningslinjene ble fulgt, kommenterer drangedølen.

Barnevernleder Ole Ivar Luggens vil ikke kommentere saken.