Det forteller mannen som oppdaget at presten hadde kontaktet lederen for en fritidsaktivitet for å høre hvordan barnet hans fungerte, og om det var noe ved barnet som den voksne reagerte på.

– Lederen oppfattet uten tvil at presten spurte henne på vegne av barnevernet, forteller 40-åringen som har dette skriftlig bekreftet fra lederen.

Kommunen har fram til nå nektet å svare på spørsmål om hvorfor presten gikk ærend for barnevernet.

– Presten hadde også flere samtaler med min behandler om meg, men nekter å svare på spørsmål om noen av forholdene. I et brev sier presten at han ikke ser noen hensikt i å svare på brevet mitt siden politiet i Telemark har henlagt saken som intet straffbart forhold. Men legger til: «Jeg beklager at dette har blitt opplevd som innblanding fra min side», forteller han.Får støtte av biskopen

– Problemet er at jeg har stilt en rekke spørsmål som Lauvhjell ikke er anmeldt for, og som prest er han uansett underlagt veiledningsplikten, påpeker han.

Heller ikke daværende biskop i Agder og Telemark Olav Skjevesland mente presten er pliktig til å svare på spørsmålene med henvisning til at det er en avgjørende konklusjon når politiet har henlagt saken.

Ikke arkivert

Sogneprest Arne Lauvhjell ønsker ikke å uttale seg om den drangedalsbosatte mannen offentlig, men sier til KV at han har forklart seg for politiet og sine overordnede i kirken.

På spørsmål om brevet fra drangedølen er arkivert slik arkivloven krever, svarer presten at brevet finnes fysisk, men vil ikke si på hvilken måte.

– Har dere ikke offentlig arkiv?

– Jo, dels har, og dels ikke. Mange henvendelser vil ikke være offentlige.

Er brevet journalført?

– Jeg vil ikke svare på flere spørsmål, tror ikke det tjener noen sak, er svaret fra presten overfor KV.

Bekrefter

Mannen KV omtaler har løst alle som er nevnt i saken fra taushetsplikt slik at de kan imøtegå påstandene rundt hans sak, og står fritt til å svare på spørsmål. Aktivitetslederen bekrefter overfor KV at hun oppfattet at prest Arne Lauvhjell kom på oppdrag for barnevernet, og at han fortalte at det var opprettet sak.

LES OGSÅ: - Prøvde å skjule bruk av rykte
LES OGSÅ: Må følge lover og forskrifter
LES OGSÅ: Alene mot overmakta
LES OGSÅ: Sviktet av behandleren
LES OGSÅ: "Jeg spør ikke om hvorfor"
LES OGSÅ: KOMMENTAR: Arbeidet med saken