Nytt kraftverk ferdig i 2020

Inne i fjellet: Det nye kraftverket på Dalsfoss blir knapt synlig i terrenget. Fotomontasje: Skagerak Kraft AS

Inne i fjellet: Det nye kraftverket på Dalsfoss blir knapt synlig i terrenget. Fotomontasje: Skagerak Kraft AS

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Skagerak Kraft AS sitt nye kraftverk på Dalsfoss til nærmere 100 millioner kroner skal stå ferdig om seks år.

DEL

– Går alt etter planen håper vi det nye kraftverket vil stå ferdig i 2020. Dette er siste frist for å få et såkalt grønt sertifikat som utløser statlige midler, sier overingeniør Bent Bergersen hos Skagerak Energi til KV.


Enorme investeringer
De senere årene har Skagerak Energi investert enorme beløp i kragerøvassdraget. Til sammen kan det dreie seg om to-tre hundre millioner kroner. Blant annet er dammen på Dalsfoss modernisert, det er også kraftstasjonene nedover i vassdraget. Skagerak Energi skal i løpet av forsommeren og høsten gjennomføre store utbedringsarbeider både i elveløpet og ved kraftstasjonene. Men ingen kommer opp imot kostnaden et nytt kraftverk på Dalsfoss vil koste.
– Det eksisterende kraftverket på Dalsfoss er over 100 år gammelt, og synger i realiteten på siste verset. Det er et ønske fra vernemyndighetene at det gamle tas vare på samtidig som vi beholder dagens produksjon. Dette sammen med ønske om framtidssatsing er grunnen til at vi velger å bygge et helt nytt kraftverk i det som vil bli hetende Dalsfoss Øst, fortsetter Bent Bergersen.


Betydelig økning
I dag er kraftproduksjonen på Dalsfoss rundt 32 GWh og vil med det nye kraftverket på plass produsere 42,5 GWh.
– Uansett investering vil det ikke lønne seg å modernisere det gamle anlegget for å få økt produksjon, framholder overingeniøren.

Det eksisterende kraftverket på Dalsfoss er over 100 år gammelt, og synger i realiteten på siste verset

Det årlige middelproduksjonen vil i framtiden ligger på drøyt 42 GWh. Økningen på 10,5 GWh fornybar energi tilsvarer det årlige forbruket i 525 husstander.
Søknaden om konsesjon ligger til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i disse dager, og med en høringsfrist til slutten av juni.
– Jeg regner med at NVEs behandling av søknaden tar et års tid.

Jeg tror derfor ikke vi kan forvente en byggestart før i 2016, kanskje 2017

Deretter vil behandling og forberedelser for Skagerak Kraft AS ta et år og pengene til investeringen må godkjennes i styret. Jeg tror derfor ikke vi kan forvente en byggestart før i 2016, kanskje 2017.
Det nye kraftverket vil bli liggende på motsatt side av dagens kraftstasjon og inne i fjellet.
– Denne plasseringen gjør at kraftverket vil ligge godt skjermet i forhold til eksisterende og ny bebyggelse, sier Bergersen.

LES OGSÅ: Ny kraftstasjon til 100 millioner
LES OGSÅ: Det gamle kraftverket fredes
LES OGSÅ: Ingen laksehensyn
LES OGSÅ: Ombygging til 55 millioner 

Artikkeltags