I tillegg har politiet gått til innkjøp av en 17 fots aluminiumsbåt med 115 hestekrefter påhengsmotor, som vil få sitt virksomhetsområder i fylkets ferskvann. Båten blir stasjonert på Notodden, men skal kunne settes inn i hele fylket i påkommende tilfeller.

– Dette blir en beredskapsbåt som blir stående på henger og kan dermed enkelt og lett settes inn i nødvendige situasjoner, forklarer Terje Sandik og Ørjan Lothe ved Telemark politidistrikt.

– Båten er fleksibel og robust og blir en viktig del av politiets beredskap for vann og innsjøer i innlandet, mener Lothe.

– Vi kommer til å benytte aluminiumsbåten til både farts- og promillekontroller i innsjøer og vann. Vi har også bestemt at det blir promillekontroll i Toke enten natt til 1. mai eller natt til 17. mai, opplyser Sandik.

Ny hovedbåt

Telemark politidistrikt har i lengre tid jaktet på en ny hovedbåt som skal betjene kysttelemark. Båten er nå bestilt og blir levert i september.

– Inntil det skjer må vi bruke rib-en vi allerede har, men den fungerer veldig godt, påpeker Sandik overfor KV.

Politiet vurderte flere båttyper, men har endt opp på en norskprodusert Askeladden Commuter 10 rib. Båten er på 32 fot og skal spesialutrustes.

– Båten leveres med standardskrog, men utrustes etter bestemte spesifikasjoner. Vi ønsket utenbords påhengere og båten skal leveres med to ganger 300 hester påhengsmotorer, opplyser Sandik.

Det har blant annet sammenheng med enklere tilgang ved eventuelle motorreparasjoner.

Styrehus

Selv om den gamle politirib-en er en god sjøbåt, vil den nye bli enda bedre. I tillegg blir den utrustet med styrehus og kahytt med plass til seks personer.

– Denne båten vil gi oss en meget solid arbeidsplattform, understreker leder for sjøoperative tjenester i Telemark politidistrikt Terje Sandik overfor KV. Hvor båten skal stasjoneres er ikke hundre prosent avklart, men mest sannsynlig i Kragerø. Båten skal likevel ha hele kysten i vårt fylke som sitt operasjonsområde.