Kragerø sjøtjenester as ble formelt etablert i 1996, men har hele tiden vært nytenkende og nyskapende, og har i høyeste grad sikret nye arbeidsplasser i kommunen.

– Vi er heldige som har mange dyktige gründere i Kragerø. Kragerø sjøtjenester har bygd stein på stein gjennom mange år og har utmerket seg på en forbilledlig måte. De har etablert en lønnsom bedrift, tilpasset seg markedsmessig langt ut over Kragerø. Selskapet har nylig kjøpt opp rederiet Mørland & Karlsen i Arendal og samarbeider godt med de tidligere eierne, sa ordfører Kåre Preben Hegland blant annet da han overrakte diplom til de maritime gründerne og eierne av sjøtjenester Morten Sivertsen, Fred Jørgensen og Runar Larsen.

– Dere er særdeles verdige vinnere. Det er mye gründerting i huene deres. Dere er blitt en moderne, profesjonell bedrift som har gjort kloke valg og vært tålmodige, sa banksjef i Kragerø sparebank Jon Guste Pedersen da han overrakte gründerprissjekken på 20.000 kroner.

På vegne av eierne takket Morten Sivertsen for prisen og understreket viktighet av samarbeid.

– Det går an å samarbeide og ikke sitte på hver sin tue, slo han fast.

Kragerø sjøtjenester har utført en rekke solide og utfordrende jobber.

– Jeg er veldig stolt av at vi fikk være med å gjøre jobber på Opraen i Oslo og kulturhuset Kilden i Kristiansand, smilte Sivertsen.

Kragerø sjøtjenester as har i dag 17 ansatte i tillegg til innleid personell.