Elever og forskere enige om skolen

Holdt foredrag: Høyskolelektor Anne-Karin Sunnevåg (til høyre) foreleste om skolekvalitet.

Holdt foredrag: Høyskolelektor Anne-Karin Sunnevåg (til høyre) foreleste om skolekvalitet.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Elevrådet ved Helle skole svarer nesten identisk med hva forskerne mener er avgjørende for kvalitet i skolen.

DEL

Gode lærere, arbeidsro og venner, mener elevrådet.

Lærere som klarer å inngå en sosial relasjon til hver enkelt elev, at læreren har kontroll i klasserommet, og at læreren kan faget og legge til rette slik at elevene lærer, er «fasiten» som kommer fram gjennom en grundig studie gjort av John Hattie.

Penger og færre elever

Ut ifra de 31 besvarelsene lærere, elever, rektorer og foreldre ved skolene i Kragerø har avgitt da de fikk i oppgave å prioritere tre ting som avgjør kvalitet, er det flere delingstimer (to lærere i klassen), klassestørrelse og penger til materiell og digitalt hjelpeutstyr som går igjen. Også ansettelse av faste vikarer, kurs og etterutdanning, mer praktisk arbeid og lengre skoledag med kvalifiserte lærere er blant ønskene for å bedre kvaliteten.

Ingen betydning alene

Spesialundervisning, redusert klassestørrelse, egenlæring og åpne skoler (baser) vil ikke alene føre til bedre kvalitet ifølge forskningsrapporter fra hele verden.

– Det er litt som å banne i kirken, men det skjer lite hvis man kun fokuserer på disse tingene, sier høyskolelektor Anne- Karin Sunnevåg.

– Skolenivå og organisering (rammene) har også blitt tillagt overdreven betydning. Det er det som skjer inne i klasserommet som er viktig, presiserer hun.

Også tester og vurderinger er verdiløse dersom de ikke brukes i en pedagogisk sammenheng.

Læreren viktigst

– Dersom en elev ikke har en god relasjon til læreren, mangler den motivasjonen og arbeidsinnsatsen som er avgjørende for læring. Derfor er det viktig med godt klassemiljø, også elevene imellom. Det hjelper heller ikke å ha en faglig sterk lærer hvis det er kaos i klasserommet, eller motsatt, sier Sunnevåg. Kvalitet i praksis er at barn gjennom skolen skal utvikle seg både sosialt, faglig og personlig. Hun legger til at det er en sammenheng mellom kvaliteten på den ordinære undervisningen og omfang av spesialundervisning.

Blant de cirka 70 som deltok på det åpne skolemøtet var det ingen lokalpolitikere å finne som ikke er lærere, så langt KV kunne se.

Artikkeltags