11,6 mill. i minus på to år

SMELL: Kragerø fjordbåtselskap as har gått 11,6 millioner kroner i minus de to siste driftsårene.

SMELL: Kragerø fjordbåtselskap as har gått 11,6 millioner kroner i minus de to siste driftsårene.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kragerø fjordbåtselskap seiler ikke i økonomisk medvind. Tvert imot. De to siste årene har selskapet gått med 11,6 millioner kroner i underskudd.

DEL

Årsregnskapet for 2012 viser alene et underskudd før og etter skatt på hele 9,3 millioner kroner. Underskuddet i 2011 etter skatt var 2,3 millioner.

Hovedårsaken til det markert dårligere resultatet slyldes at det i 2012 er gjennomført en nedskrivning av verdien av MF «Kragerø» og bygningen Torvgata 1 (den gamle jernbanestasjonen) da det foreligger en ny takst for disse eiendelene. Uten disse nedskrivningene ville underskuddet før skatt ha vært snaut tre millioner kroner.

I regnskapet for 2012 er det kostnadsført utgifter til gransking av selskapet med 1,5 millioner kroner og utgifter knyttet til rettsforliket med tidligere daglig leder Helge Rognli med 260.000 kroner.

Siste generalforsamling

Kragerø fjordbåtselskap as avholder sin siste ordinære generalforsamling mandag 29. april ombord i MF «Kragerø». Fra 1. mai blir Kragerø fjordbåtselskapet et interkommunalt selskapet (IKS) eiet 50 prosent av Kragerø kommune og 50 prosent av Telemark fylkeskommune.

Kragerø fjordbåtselskap as har avsluttet bussbefraktning og overlatt bussdriften til Drangedal bilruter. Dette skjedde 25. mars. Kragerø fjordbåtselskap as `sin egenkapital er tapt, men vil i forbindelse med overføring til Kragerø fjordbåtselskap IKS bli realisert gevinst som gjør at selskapets aksjekapital vil gjenvinnes.

16 mill. i tilskudd

Kragerø fjordbåtselskap hadde i 2012 en omsetning på 34 millioner kroner mot 35,9 millioner i 2011. Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra isbryting, reduserte inntekter fra kjøring av isruter og at det ikke har vært gevinst ved salg av driftsmidler.

Kragerø fjorbåtselskap as fikk i 2012 et offentlig tilskudd på nesten 16 millioner kroner, av dette er 14,2 millioner kroner rent driftstilskudd, mens 1,7 millioner er finansieringstilskudd til MF «Kragerø».

Artikkeltags