Fylkesveien blir utbedret hvis det blir E18-kryss på Fikkjebakke

Dersom Nye Veiers anbefaling om et E18-kryss på Fikkjebakke blir vedtatt, vil de også utbedre fylkesveien ned til Tangen.