Det går fram av en børsmelding som ble offentliggjort av selskapet onsdag. Vistin Pharma har to fabrikker, som begge holder til i Kragerø.

Produksjonsstansen ved metforminfabrikken på Fikkjebakke i Sannidal i november og desember, og avsetninger til nedbemanning og reorganisering, oppgis av selskapet å være hovedårsakene til driftsunderskuddet. Ser man bort fra disse kostnadene, ble driftunderskuddet i fjerde kvartal 2016 på 1,8 millioner kroner, går det fram av børsmeldingen.

Brutto driftsresultat for hele fjoråret ser ut til å ende på 21,7 millioner kroner, en nedgang på 6,2 millioner fra året før.

Kostnadskutt

Vistin Pharma har tidligere varslet et omfattende program for å kutte kostnader ved fabrikken i Gruveveien i Kragerø. Selskapet vil blant annet redusere antallet ansatte i tablettproduksjonen med mellom 20 og 25. I alt forventer selskapet å kutte kostnadene med inntil 30 millioner kroner årlig gjennom nedbemanning og andre tiltak.

Vistin Pharma avsatte 5,8 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor til kostnader i forbindelse med oppsigelsene.

Reaktorhavariet

Selskapet opplyser i børsmeldingen at produksjonsstansen på flere uker i november og desember i fjor, som kom som en følge av en lekkasje i en av produksjonsreaktorene i fabrikken på Fikkjebakke, førte til engangsutgifter og reduserte salgsinntekter på til sammen 6,8 millioner kroner. I tillegg kom det kostnader på 2,2 millioner til installasjon av en ny reaktor.

I forbindelse med lekkasjen i reaktoren ble det ifølge Vistin Pharma sluppet ut nesten ett tonn av diabetesmedikamentet metformin og nesten fem tonn av løsemiddelet butanol. Utslippet endte opp urenset i Kilsfjorden.

I kjølvannet av det store utslippet har Miljødirektoratet satt en stopper for alle utslipp til kommunens avløpssystem fra fabrikken på Fikkjebakke. Utslippsnekten medfører at Vistin Pharma nå må samle opp alt prosessvann og frakte dette avgårde til destruksjon. Dette er noe som ifølge administrerende direktør Kjell-Erik Nordby medfører betydelige merkostnader.

- Jeg er glad for å kunne rapportere at vi nå er tilbake til å produsere metformin med full kapasitet, og for at hele vår forventete produksjonsmengde i første kvartal er bortbestilt, uttaler Nordby i børsmeldingen.