Vistin Pharma tapte 101 millioner på oljespekulasjon

Av

Urealisert tap på oljekontrakter gir kjempesmell.