– Om sommeren kan jo Kragerø se ut som en forstad til Oslo Vest, spøkte han.

– Reiselivet er utrolig viktig for hele Norge. Hver ansatt skaper ikke de helt store verdiene, men de er mange, og spredt over hele landet, sa statsråden.

– Vi ser også en kraftig vekst i besøkende fra andre verdensdeler, og for eksempel asiatiske turister legger igjen mye mer penger per person enn europeere.

– Og målet er ikke flest mulig turister, men mest mulig penger, sa Røe Isaksen.

E18 helt avgjørende

– En ny E18 er helt avgjørende for utviklingen i Kragerø, sa næringsministeren til KV etter foredraget.

– Veien gjennom Bamble og Kragerø har lenge vært en skandale, samtidig som trafikken har økt kraftig. Med ny E18 vil Vestmar og Grenland knyttes vesentlig nærmere både Vestfold og Oslo-regionen. Det kan ha positiv effekt, sa han.

Integrerende

I sitt foredrag la Kjersti Aastad i NHO reiseliv vekt på at reiselivsnæringen bidrar sterkt både til å få unge i arbeid, og til integrering av innvandrere. Ikke minst gjelder det kvinner.

– I reiselivet er det en stor andel av kvinner, både i ledelse og blant ansatte. Og en undersøkelse fra 2016 viste at en tredjedel av de ansatte var under 24 år, samtidig som 41 prosent hadde utenlandsk bakgrunn.

Attraktivitet

Børre Berglund, som har vært konsulent for reiseliv i omstillingsprogrammet, pekte på de ringvirkningen som en reiselivssatsing gir.

– Det er en næring med sterkt vekst, den er arbeidsintensiv, og styrker servicenivået i lokalmiljøet, sa Berglund.

For fjerde gang

Skagerrak Sparebank arrangerte Vestmarkonferansen for fjerde gang, og hadde reiseliv som et hovedtema. Et rekordstort antall deltakere hørte kultursjef i Bamble fortelle om deres satsing på musikk og festivaler.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eikagruppen ga sine tanker om en «Ny vår for Sørlandet», mens Jan Petter Abrahamsen og Janna Pihl fra Kragerø Næringsforening orienterte om foreningens arbeid.

– De bedrifter som ikke allerede er med i foreningen, må vurdere det, sa Abrahamsen.