Emil og 22 andre telemarkinger opprettet nye selskaper denne uka

Spennet er stort når det gjelder hva man satser på i Telemark. Se oversikten over alle de nye selskapene i fylket her.