Disse 39 selskapene forsvant fra Kragerø og resten av fylket sist uke

39 selskaper i Telemark ble enten oppløst, slettet eller fusjonert med andre i sist uke. Her er oversikten.