Produksjonsvannet fra oppdrettsanlegget skal ut i Bærøfjorden

Artikkelen er over 1 år gammel

Sørsmolt AS, som blant annet driver oppdrett av laksesmolt i Kjølebrønd, skal etablere et nytt landbasert oppdrettsanlegg på den gamle industritomta til Helle Bruk ved Hellefjorden. Nå stilles det krav om at utslipp av produksjonsvannet skal føres ut i Bærøfjorden.