Gå til sidens hovedinnhold

Næringsforeningen fikk ros av politikerne

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi jobber og bruker penger som gir verdier for medlemmene. Vi skal ivareta alles interesser.

Det sa styrelederen i Kragerø Næringsforening Jan Petter Abrahamsen.

– Og vår daglige leder Janna Pihl har gjort en kjempeinnsats for å få foreningen i gang.

– Næringsforeningen har nå 87 medlemmer, opplyste Janna Pihl.

Dette er noe lavere enn summen av medlemmer i de tre foreningene som slo seg sammen.

– Men vi har også fått medlemmer som ikke var med i noen av de gamle foreningen, sa Pihl.

– Det er nå etablert fire ressursgrupper med arbeidsutvalg.

Håndverk og industri

Denne gruppen ledes av Tor Markussen.

– De arbeider blant annet med plan og byggesaker, og Kragerø som næringsvennlig kommune, sa Pihl.

– Utvikling av næringsareal er også viktig, sammen med å tilrettelegge for eksempelvis laste og losseplasser.

Ressursgruppen jobber også for å få rekruttert lærlinger, spesielt i de «små» fagene, opplyste næringforeningslederen.

Sannidal og Fikkjebakke

Arbeidsgruppen her ledes av Grunde Knudsen, og de har arbeider spesielt for sikker vei, lys og gangsti  til Fikkjebakke.

Men også stabil kraftleveranse og bredbånd, skilting fra E18 og en gjestehavn i Kil, er prioriterte oppgaver. Det er også et samarbeid med sentrum blant annet om Julebyen, og arbeid med kommuneplanen for å gjøre Sannidal til «det gode bosted».

Teodor Gregersen leder gruppen, der samarbeid i sentrum, og felles markedsplan er viktige tema for å økte trafikken i sentrum.

– Dette er viktig, for det har vært urovekkende stille i sentrum nå, sa Pihl.

Bruk av byen hele året, brannsikring, tilgjengelighet, møteplasser, parkering og bymiljø, er også aktuelle tema.

– Kurs og faglig påfyll er også etterspurt, opplyste hun.

 

Reiseliv og opplevelser

– Målet for dette området er å styrke merkevaren Kragerø, sa Pihl til formannskapet.

Espen Johannessen leder denne ressursgruppa.

– Målet er å tiltrekke oss flere tilreisende, og utvide sesongen. Og når turisten er her, skal vi være best på gjenkjøp og øke omsetningen i handel, reiseliv og opplevelsesbedrifter, sa foreningslederen, som opplyste at gruppa ventet på en avklaring om destinasjons- og turistinformasjon i kommunen.

Rosende politikere

– Jeg er imponert over det initiativet som foreningen viser, og det arbeidet som er nedlagt, sa Henriette Fluer Vikre (Frp) etter orienteringen.

– Jeg stiller meg helt bak det Frp sier, supplerte Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt).

– Arbeidet med å skaffe lærlingplasser er spesielt viktig. Her må vi få til et samarbeid, så vi får til en løsning for elevene på yrkesfagene, sa Therkelsen Sætersdal.

– Dere har lagt et godt grunnlag i foreningen. Når dere trenger det, så kom til oss for støtte, sa Reidar Skoglund (Høyre).

Kommentarer til denne saken