Hos Gro får skjenke innendørs og politikerne er positive til uteservering

Hos Gro – som skal etablere seg i P.A. Heuchs gate 16, fikk innvilget skjenkebevilling innendørs.