Jørn (67) sørger for at olje- og gassavgiftene blir nøyaktige – og tjener rått på det

– Det er en nokså snever nisje, sier hellemannen Jørn Heibø, som har en lang karriere bak seg i olje- og gassbransjen.