Enorme dimensjoner over Fossing Storsmolt: – En av de minste tankene rommer tre leiligheter

Byggearbeidene pågår for fullt på anlegget til Fossing Storsmolt AS, som bygges på industriområdet til tidligere Fossing Tresliperi.