De er godt i gang med første byggetrinn - nå planlegges byggetrinn to

Artikkelen er over 1 år gammel

Fossing Storsmolt AS investerer bortimot 100 millioner kroner i landbasert oppdrettsanlegg for laks på den gamle tomta til Fossing Tresliperi. Det planlegges oppstart av anlegget i september 2019. Allerede før første byggetrinn er ferdig planlegges byggetrinn to.