Mindretall blokkerte en løsning for næringsområdet på Dalane

Tomten: Det er her, ved oppkjøringen til Solåsen, at det kan være aktuelt for kommunen å etablere et lager for vann, avløp og renovasjon.

Tomten: Det er her, ved oppkjøringen til Solåsen, at det kan være aktuelt for kommunen å etablere et lager for vann, avløp og renovasjon.

Artikkelen er over 2 år gammel

De næringsdrivende som ønsker å etablere seg på Dalane, må vente minst en måned ekstra.

DEL

Det blir konsekvensen, etter at et mindretall i formannskapet nektet å behandle rådmannens «vinn-vinn»-forslag, som kunne oppheve byggeforbudet på næringsområdet.

Dette forslag, som KV har omtalt tidligere, gikk ut på at kommunen tok ansvar for å sørge for tilstrekkelig vannforsyning etter brannforskriftene, samtidig som kommunen som oppgjør for dette fikk en tomt til lager for vann-, avløp- og renovasjonsavdelingen.

– Kommunens ansvar

Det var Henriette Fluer Vikre (Frp) som fremmet forslaget om utsettelse på vegne av seg selv, Grunde Knudsen (uavh.) og Reidar Skoglund (H).

Samtidig hadde hun en «bestilling til rådmannen» hvor det heter:

«1. Kragerø formannskap er av den oppfatning at det er Kragerø kommunes ansvar og sette næringsområdet i stand med vann og kloakk. Rådmannen bes fremme en sak hvordan dette lar seg best og mest effektivt gjennomføres, slik at ikke dette er til hinder for videre utvikling av området.

2. Rådmannen bes fremme sak som synliggjør alternativer til mest optimale arealer for kommunens samlede lagerdrift.»

Uklar behandling

Det som ligger i bestillingen, er at kommunen skal utbedre vannforsyningen for grunneiernes regning, uten at dette kobles til kommunens tomtebehov.

Men behandlingen i formannskapet, gir ikke noen klar instruksjon om hvordan rådmannen må forholde seg til «bestillingen».

For det ble ikke stemt over den, ønsket om å få to saker tilbake lå bare som et ønske fra mindretallet.

– Jeg synes det er noe merkelig og uforståelig at denne saken ble utsatt, sier ordfører Jone Blikra (Ap).

– Vi ønsker å være en næringsvennlig kommune. Kommunen har et klart behov for tomt, og Dalane er et godt egnet sted. Samtidig har næringsdrivende et behov, som vi da kunne hjelpe til med. Da syns jeg at det er merkelig at et såkalt «næringsparti» skal få utsatt saken, sier ordføreren.

Nå kommer saken opp til ny behandling tidigst på neste formannskapsmøte, som er 28. februar.

Artikkeltags