Mobbenedgang ved kragerøskolene, men økning for 10. trinn

Mobbetallene i elevundersøkelsen viser at kragerøskolene totalt sett har en nedgang, men en økning for 10. trinn.