Ber eierne av hensatte båter i Solumsdalen om å melde seg

Etter klage fra naboer i området, har kommunen nå iverksatt tiltak for å få ryddet en tomt i Solumsdalen ved Vadfoss.