Her vil Andreas og Kristian bygge seks hus

Marina Service på Øya vil utnytte tomta med seks nye eneboliger og fire leiligheter. Dessuten ønskes dagens bygninger oppgradert.