«Krisemøtet» om Levangsheia: Dette tror de kan være redningen

En rekke temaer ble diskutert under det åpne møtet i rådhuset. Der ble det bestemt å opprette en ny prosjektgruppe som skal samarbeide med kommunen for å snu den bekymringsfulle utviklingen på Levangsheia til det bedre.