To søkere til rektorstillingen her var ikke nok - stillingen blir lyst ut på nytt

Rektorstillingen på Levangsheia skole lyses ut nytt. Det bekrefter kommunalsjef for oppvekst, Torill Marlene Sandberg.