– Bruprosjekt ute av enhver proporsjon

– Bruprosjektet til Langøy er ute av enhver proporsjon. Det bør skrinlegges.