Nytt framstøt på Langøy: Vil drøfte plan for 20 boliger og 73 fritidsboliger

Nylig la selskapet Langøy Utvikling AS fram en detaljreguleringsplan for fastlandsforbindelse til Langøy. Nå vil selskapet drøfte en plan for bygging av 20 boliger og 73 fritidsboliger på øya med kommunen.