645 eiere av strandeiendommer vet ennå ikke at de er avslørt

Eieren av denne eiendommen fikk først vite om at kommunen hadde vært på tilsyn da han skulle selge den.