Roy og Helene må rive den ulovlig oppsatte hytta: – Jeg kommer til å sette fyr på den

Roy Aastrøm og Helene Hansen.

Roy Aastrøm og Helene Hansen. Foto:

DEL

Rana Blad har i flere runder skrevet om samboerparet Roy Aastrøms og Helene Hansens hytte ved Rundmoen gård i Grønfjelldalen.

Hytta, som ligger noen kilometer fra gården oppe i utmarka, ble satt opp for om lag ni år siden, uten at det var søkt om byggetillatelse. Siden den gang har saken gått mange runder fram og tilbake mellom eierne og byggesakskontoret i Rana kommune.

Aastrøm og Hansen har flere ganger fått pålegg om å rive den 48 kvadratmeter store fritidsboligen. Nå har paret fått utsatt rivingsfristen til i januar 2020, og hyttas skjebne hviler ifølge Aastrøm på hvilke politisk parti som vinner valget til høsten.

– Vi avventer rivingen og ser om det blir et politisk skifte i Rana til høsten, sier Roy Aastrøm.

– Hvorfor det?

– Slik det er i dag har administrasjonen altfor mye makt. Vi får ikke engang behandlet saken vår politisk. Hadde vi fått det, hadde utfallet blitt noe helt annet, det er jeg ganske sikker på. Vi tror at dersom det blir et politisk skifte vil det ikke lenger være opp til administrasjonen å bestemme om hytta skal rives, fortsetter han.

Hytta til Roy Aastrøm og Helene Hansen i Grønfjelldalen. Kommunen konkluderer med at den er ulovlig.

Hytta til Roy Aastrøm og Helene Hansen i Grønfjelldalen. Kommunen konkluderer med at den er ulovlig. Foto:

Dersom ingen nye parti kommer til makten, har Aastrøm en klar plan for hva han kommer til å gjøre med hytta.

– Jeg kommer til å sette fyr på den. Det sier seg selv at jeg ikke kan begynne å plukke ned en slik hytte bit for bit, det er ikke noe å spare på. Den får brenne ned, og så får kommunen lese om det i avisa, sier han opprørt.

– Er det lovlig?

– Jeg må vel få lov til å fyre bål på min egen tomt. Men det er sikkert heller ikke lov i Rana.

Blir ikke politisk behandlet

Roy Aastrøm og Helene Hansen hytte Grønfjelldalen

Roy Aastrøm og Helene Hansen hytte Grønfjelldalen Foto:

Eierne har tidligere forklart at hytta ble bygget i god tro om at det ikke trengtes byggetillatelse for å sette opp et slikt bygg på egen grunn. De har i den seinere tid også forklart at de ønsker å bruke hytta i forbindelse med avlastningstilbud for barn de driver på gården.

Saken har vært behandlet i flere omganger og har også vært oppe hos Fylkesmannen. Avslaget Roy Aastrøm og Helene Hansen har fått, er mye begrunnet i områdets betydning for reindrifta, og at området ønskes uten fritidsbebyggelse.

Aastrøm stiller derfor spørsmål rundt hvorfor Rana Jeger- og fiskeforening fikk tillatelse til å bygge hytte i Blereken, som ligger i samme LNF-område.

Rana kommune formannskapsmøte formannskapet. Johan Petter Røssvoll

Rana kommune formannskapsmøte formannskapet. Johan Petter Røssvoll Foto:

Johan Petter Røssvoll (Sp) har engasjert seg i saken, og sier han og Senterpartiet vil jobbe for å få revidert gjeldende arealplan fordi det hindrer næringsutvikling og bolyst.

– Hva tenker du om at Roy Aastrøm vil sette fyr på hytta?

– Det er et drastisk tiltak og ikke noe jeg vil anbefale, svarer Røssvoll, som samtidig beklager at de ikke fikk anledning til å behandle saken politisk.

Ifølge delegasjonsreglementet skal saker som administrasjonen i Rana kommune mener er kurante, ikke behandles politisk. Denne saken ble ansett som kurant og derfor behandlet av administrasjonen.

– Jeg har tatt saken opp i kommunestyret og direkte med ordfører Geir Waage (A) for å få den behandlet politisk, men fikk da et kontant nei. Det overrasker meg, fortsetter han.

Røssvoll kan i likhet med Aastrøm ikke skjønne hvorfor det er greit at Rana Jeger- og fiskeforening kan sette opp en hytte i samme LNF-område, hvis hensynet er reindrifta.

– Det er rart at de ikke hadde noen merknader til å sette opp den hytta, når det er et problem for reindrifta at den står på Aastrøms egen tomt, sier han.

– Kan ikke gi tillatelse til bare en

Rana kommune formannskapsmøte formannskapet. SV Marit Elisabeth Tennfjord

Rana kommune formannskapsmøte formannskapet. SV Marit Elisabeth Tennfjord Foto:

Leder i MPR-utvalget, Marit Tennfjord (SV) sier de ikke lenger kommer noen vei med saken.

– Saken har blitt tatt opp i MPR-utvalget, og diskutert der. MPR-utvalget må forholde seg til gjeldende reguleringsplan. Saken har derfor blitt sendt videre til Fylkesmannen som har konkludert med at de samiske rettighetene ikke skal overkjøres i denne saken.

– Men hvorfor får Rana jeger- og fiskeforening tillatelse til å bygge i samme område? Hva er forskjellen på de to hyttene, hvis det er reindrifta som er argumentet?

– Reindrifta står jo veldig sterkt i lovverket. Jeg vet det kan være vanskelig å forstå, men det har nok litt med at når ei forening får tillatelse så har man ikke gitt en tillatelse til hvermannsen. Da blir det heller ikke et rush av privatpersoner som ønsker å bygge.

– Er det så mange i kommunen som ønsker å bygge at det er et problem?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke oversikt over hvor mange som vil bygge.

– Er det ikke uansett slik at hver boligsøknad skal behandles individuelt, uavhengig av om det er i et tettbebygget strøk eller i utmarka?

– Det skal gjøres en individuell vurdering på alle søknader ja, men det skal også være en likebehandling, sier Tennfjord og fortsetter:

– Man legger en reguleringsplan til grunn, hvis man fraviker fra den må fordelene være større enn ulempene. Gir man en slik tillatelse til en enkeltperson, legger det en presides for framtida, og for måten man behandler framtidige søknader fra andre.

– Dersom denne saken ikke blir politisk behandlet etter valget, vil han sette fyr på hytta. Hva har dere tenkt å gjøre med det?

– Det vil jeg ikke uttale meg noe om, sier Tennfjord.

Fakta

Byggingen av hytta startet uten byggesøknad i 2010 på den 2.000 mål store tomta som Aastrøm eier.

Eierne har fått avslag på senere søknad flere ganger.

Artikkeltags