Starter med melkeproduksjon i Sannidal: Beholder kvota i kommunen

I forrige uke var Ragnhild Fuglestveit i Verdal for å hente melkeutstyr. Nå gjenstår bare oppføringen av låven før produksjonen kan starte opp.