PRESSENS FAGLIGE Utvalg uttaler:

Klagen gjelder et leserinnlegg i Kragerø Blad Vestmar (KV). Gjennom et påstått tenkt eksempel ble det i innlegget rettet kritikk mot barnevernet og andre institusjoner. Eksempelet handlet om en barnevernssak.

Klager mener innlegget ikke er et tenkt eksempel, men handler om en konkret barnevernssak hun har vært vitne i. Hun mener innlegget inneholder for mange detaljer til å være et generelt innlegg, noe avisen burde forstått. Klager reagerer på vegne av barna, og på vegne av seg selv. Hun mener framstillingen av saken er feil, og at det også er umulig for henne å imøtegå påstandene på grunn av taushetsplikt.

KV oppfattet innlegget som generelt, et tenkt scenario, og tok også kontakt med skribenten før publisering for å sjekke at det ikke var en konkret sak. Avisen viser også til flere formuleringer i innlegget som understreker det generelle, jf. «tenk deg». KV kan ikke se at innlegget har bidratt til å identifisere noen, verken barn eller klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at innlegget reiser en viktig prinsipiell debatt som har offentlig interesse. Problemet her er eksempelet som omtales.

Når det gjelder hensynet til eventuelt berørte parter, så er det vanskelig for utvalget å konkludere, til det er usikkerheten for stor til å kunne fastslå hvorvidt det er en konkret sak.

Ifølge skribenten og avisen handler ikke eksempelet om en konkret sak. Men måten det er skrevet på, med alle detaljer og enkelte formuleringer, gjør leseren usikker. Dette har ført til at flere sier at de vet hvem det gjelder og flere har klaget til PFU.

Utvalget ser også at redaksjonen var usikker da de mottok dette innlegget, og at den tok kontakt med skribenten, før publisering.

Etter utvalgets mening skulle redaksjonen gjort mer for å forsikre seg om at dette ikke handlet om en konkret barnevernssak og redigert innlegget slik at det tydelig framsto som et tenkt eksempel, jf. VVP punkt 3.2 som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Kragerø Blad Vestmar har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 22. mars 2018

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Eva Sannum