Solveig, Åse, Knut Asbjørn og Erling har alle spilt i korpset i 60 år: - Vi har det mye moro sammen

Solveig Skarvang var bare seks år gammel da hun startet i Kjølebrønd Skolemusikkorps, Åse Barland Thorsen var ett år eldre. Erling Skarvang hadde fylt 11 mens dirigenten Knut Asbjørn Skarvang hadde fylt 23 år. Disse fire veteranene er fortsatt med i det som har blitt Kjølebrønd blåsegruppe.