Hytteeieren får bygge opp båthuset likt det som brant ned

Christian Wessel hadde klaget på at han ikke fikk bygge opp igjen båthuset med takløft.