Fylkesmannen avviste båthavnklage på Gumøy

GRUNNEIER: Ellef Ellegård på Gumøy.

GRUNNEIER: Ellef Ellegård på Gumøy.

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har avvist klagen fra en hytteforening, mot en planlagt utvidelse av en småbåthavn i Langårsund.

DEL

Det var i forbindelse med kommunens godkjenning av detaljreguleringsplanen for Tjennane på Gumøy, at hytteforeningen Grosplassen Vel klagde til Fylkesmannen.

Velforeningen mente blant annet at planen, som legger til rette for ny hyttebygging i området, ikke var godt nok konsekvensutredet. Foreningen pekte på at plasseringen av en planlagt småbåthavn i Langårsund ikke var konsekvensutredet i det hele tatt. Det ble også pekt på privatrettslige avtaler som kan komme i konflikt med bryggeanlegget.

– Ikke nødvendig

Fylkesmannen støtter kommunens syn, om at det ikke en nødvendig med en ny konsekvensutredning, i tillegg til den som ble gjennomført i forbindelse med kommuneplanen.

– Planvedtaket er etter vår vurdering blitt til på lovlig måte, konkluderer Fylkesmannen.

Derimot mener Fylkesmannen at kommunen ikke fulgte prosessreglene, da en hytteeier i området fikk omgjort en tilleggstomt fra friluftsformål til fritidsformål. Dette vedtaket oppheves derfor som ugyldig.

Artikkeltags