Flere var kritiske, men Kragerøs bursdagsfeiring og Kragerøfest får støtte av formannskapet

Formannskapet bevilget 50.000 kroner til «Kragerøs bursdagsfeiring» og det samme til Kragerøfest på Gunnarsholmen.