Hva bør denne veien hete? Nå kan du komme med forslag

Veinavnutvalget har sitt forslag, men kommunen vil gjerne ha ditt innspill på hva veien gjennom boligfeltet på Skrubben bør hete, før endelig beslutning blir tatt.